ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายย่อย

สำหรับผู้ค้าเก่าที่เคยมีบัญชีมังกรฟ้าแล้ว

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีบัญชีมังกรฟ้า